Visie / Missie / Praktijk

Elke nieuwe stap is Spannend!!

Visie:
Jouw eigen lichaam is een prima instrument
om te bepalen of je op de goede weg bent.

Dit is wat mij betreft wat wordt bedoelt met:
luisteren naar jezelf…
Hierbij zijn twee vragen van belang:
Wat kost jou energie?
(Weet jij hoe jouw ‘Nee’ aanvoelt?)
Wat geeft jou energie?
(Weet jij hoe jouw ‘Ja’ aanvoelt?)

Missie:
Bewust je eigen koers kunnen bepalen.
Zelf aan het roer staan!
Vanuit automatisme, naar
leven vanuit keuze!
Op het moment dat jij gaat zien waarom de
dingen gaan zoals ze gaan krijg jij de keuze:
Wil jij je koers aanpassen / ombuigen?
Jij bepaalt!

Praktijk:
Oplossingsgericht werken blijkt 3 x
sneller dan probleemgericht…

Na inventarisatie van het probleem waarmee
je komt werk ik bij voorkeur oplossingsgericht.
Dit maakt korte begeleidingstrajecten mogelijk.

Herhaling is de moeder van de kunst:
Ik vraag van jou inzet en de bereidheid om
weer opnieuw te beginnen nadat je weer in
je ‘valkuil’ viel (dit gebeurd namelijk altijd…)
Het is normaal dat je weer ‘terugvalt’ in je oude
gewoontes. Ons hele systeem functioneert
vanuit (neurologische) gewoonte-patronen.

Doe vooral niet je best!
Inzicht laat de richting zien waarin je kunt gaan.
Oefening maakt dat het je eigen wordt.

Resultaat:
Jou herhaalde inzet geeft ‘BODY’ (stevigheid)
aan jouw nieuwe koers. (Enbodyment)
Je ‘belichaamt’ wat je steeds weer doet!
Het voelt dan ‘eigen’ en natuurlijk aan.
Jij wordt: –> Wat je steeds weer opnieuw doet.