Het Slimme Onbewuste

5% bewust – 95% onbewust

Zijn wij verstandig en rationeel?
Zijn wij baas in eigen brein?
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat
ons bewuste brein niet meer is dan een hulpje
van het onbewuste brein.
‘We plaatsen het bewustzijn onterecht
op een voetstuk’…
Bron: ‘Het slimme Onbewuste’,
Ap Dijksterhuis

Conlusie uit: ‘Het slimme onbewuste’
95% van onze reacties, ons denken, doen, en de
keuzes we maken en ons gedrag wat daaruit
voortvloeit is automatisch… Voorkomend vanuit
gewoonte, via onbewuste (neurologische)
processen…  Niet te geloven… !!
We functioneren voor hooguit 5% bewust!..

Feiten op een rij:
De verwerkingscapaciteit (Werksnelheid)
van ons onbewuste brein is:
minimaal 200.000 x groter dan ons
bewuste brein!!
(Niet te geloven toch?… Toch blijkt dit zo te zijn)
Ons onbewuste brein werkt als een parallelle
computer. De werksnelheid is vele malen
groter dan ons bewuste brein en dan we
ons kunnen voorstellen.

We leven ons leven / Ons leven leeft ons…
Onze gedachten, emoties en waarnemingen,
komen voor 95% voort uit onze onbewuste
brein.

(Dit geld ook dus ook voor ons gedrag en de
‘keuzes’, die we maken…)
Ons onbewuste brein is onderdeel van een
‘overlevingsmechanisme’ (Vechten – Vluchten)
Zo zijn we eenmaal geprogrammeerd… 

Voordeel: Supersnel reageren bij echt gevaar!
Nadeel: Verkramping bij ‘ervaren’ van
‘onveiligheid’… (Kun je hierbij iets bedenken?)
Ons vermogen om evenwichtig en creatief
te reageren neemt af, of stopt dan helemaal.

Oplossingen lijken dan ver weg, je ziet ze niet…
Op de lange duur verkrampen we…
Lees verder: Stress – Vermoeidheid – Pijn 

Mindfulness brengt ons in het NU!
Waar we los kunnen komen van onze
gedachten en ons over kunnen geven
het slimme onbewuste