Disclaimer

DISCLAIMER
Op het gebruik van deze website www.wijnandklaver.nl zijn onderstaande
gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze
website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de
gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

GEBRUIK VAN INFORMATIE
Wijnand Klaver Persoonlijk coach streeft ernaar op deze website altijd

juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Wijnand Klaver
Persoonlijk coach niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van
de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan
niet worden beschouwd als een vervanging voor medisch advies.

RECHTEN
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijnand Klaver
Persoonlijk coach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin
voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website
of
via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Wijnand
Klaver Persoonlijk coach
 en de gebruiker van de website ontstaan.

EMAIL
Wijnand Klaver Persoonlijk coach garandeert niet dat aan haar

gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige
ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid
van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de
hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of
wachtwoordbeveiliging per e-mail met Wijnand Klaver Persoonlijk coach
te corresponderen, accepteert u dit risico.

HYPERLINKS
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wijnand

Klaver Persoonlijk coach heeft geen invloed op websites van derden en is
niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
Wijnand Klaver Persoonlijk coach aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid
voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites
van derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle publicaties en uitingen van Wijnand Klaver Persoonlijk coach zijn

beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze
publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd,
gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat
Wijnand Klaver Persoonlijk coach daar vooraf schriftelijke toestemming
voor heeft gegeven.