Disclaimer

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website www.wijnandklaver.nl zijn onderstaande
gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze
website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de
gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Wijnand Klaver Coaching & Training streeft ernaar op deze website altijd

juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Wijnand Klaver
Coaching & Training niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van
de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan
niet worden beschouwd als een vervanging voor medisch advies.

Rechten
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijnand Klaver
Coaching & Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin
voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Wijnand
Klaver
Coaching & Training en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Wijnand Klaver Coaching & Training garandeert niet dat aan haar

gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige
ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid
van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de
hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of
wachtwoordbeveiliging per e-mail met Wijnand Klaver Coaching &
Training te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wijnand

Klaver Coaching & Training heeft geen invloed op websites van derden en is
niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
Wijnand Klaver Coaching & Training aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites
van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Wijnand Klaver Coaching & Training zijn

beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze
publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd,
gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat
Wijnand Klaver Coaching & Training daar vooraf schriftelijke toestemming
voor heeft gegeven.