Familie-Opstellingen (Systemisch Werk)

5% bewust – 95% onbewust

Familieopstellingen laat met weinig woorden, meer in beelden zien,
wat de onbewuste oorzaak achter je huidige gedrag of onvermogen
om in beweging te komen, kan zijn.
Familie Opstellingen kunnen je helpen om tot nu toe onbewuste verbanden
te zien, die jou in de weg staan om nieuwe stappen te zetten.

Je ontdekt waarom je steeds weer een bepaalde rol inneemt,
of bepaald gedrag vertoont.
In de maatschappij, neem je de niet bewust gekozen rol of positie die je van
huis uit gewend bent, min of meer als vanzelf
nog steeds in… Was het van
huis uit lastig om ‘Nee’ te zeggen,
dan zal je dat in de maatschappij ook niet
zo snel doen… Of heb
je in je gezin van herkomst geleerd om eerst aan
‘de ander’
te denken, dan is het het in het leven van nu vaak lastig om
zonder schuldgevoel tijd voor jezelf te nemen…

Familieopstellingen levert veel meer op dan alleen inzicht.
Als de verborgen patronen die jou in de weg staan, duidelijk en
bewust worden, verliezen ze kracht, loslaten wordt makkelijker.
Hierdoor ontstaat nieuwe ruimte en energie, zodat jij weer in
beweging kunt komen.

Wijnand Klaver is als Systemisch Begeleider lid van:
NTI NLP Gilde Professionals

NTI NLP Gilde is platform voor trainers, coaches of systemisch begeleiders,
die bij NTI NLP opleidingen tot NLP Trainer/Coach of Systemisch Begeleider
hebben gevolgd.
Het gilde biedt leden mogelijkheden tot voortdurende professionalisering:
via masterclasses en gildedagen met interessante sprekers en thema’s,
kunnen zij hun expertise verder verbreden en verdiepen.
Leden onderschrijven de ethische code van het Gilde
De ethische code kun inzien bij: ‘informatie’