Mindful-Coaching-Traject

Een mindful-coachingtraject
(4 sessies van een uur, is geschikt voor specifieke en meer ingewikkelde vragen)

Bij een Mindful-Coaching-Traject werk je samen met mij aan:
A. Het duidelijk maken van het probleem, de uitdaging of het leerverlangen.
B. We kijken dan welke aspecten er binnen (en buiten) jou verandervermogen liggen.
C. We stellen een haalbaar doel met daaraan een stappenplan gekoppeld.
D. We bepalen een reële tijdslijn, waarbinnen het afgesproken doel gehaald kan worden.