Maatwerk voor je bedrijf

Je team op één lijn krijgen
Hindernissen herkennen en oplossen
Weer naar elkaar kunnen luisteren,
plannen maken EN uitvoeren!
Neuzen één kant op. Samen voor de kar.
Van conflict naar verbinding

Hoe zou het zijn als jullie weer soepel
kunnen communiceren?
Wat zal jij dan ervaren?
Hoe zal jij je dan voelen?

Zien anderen dan verandering in jou?

Welke mogelijkheden zullen dan ontstaan?
Hoe zal de organisatie en de
medewerkers
hierop reageren?
Wat zou hiervan het gevolg kunnen zijn?

Communicatie in een conflict-situatie
Naar elkaar luisteren? Hoe doe je dat?

Is er genoeg vertrouwen?
Is er veiligheid en Respect?
Waarderen we elkaar genoeg?
Wordt er transparant gecommuniceerd?
Is er weerstand?
Wordt dat wat er speelt uitgesproken?
Durf jij daarin naar jezelf te kijken?
Wat doe je met feedback?
Wat gaat er goed? Wat kan er beter?

Respect voor:
Elkaars verschillende belevingen en zienswijzen
’t aanpassingsvermogen van individu
’t aanpassingvergen van de organisatie

Direct en Oplossingsgericht:
Persoonlijke doelen / Gezamenlijke doelen
Ruimte en vertrouwen aan de ander geven
Tot je recht komen binnen de organisatie

Reële doelen binnen een reëel tijdspad.
(Keulen en Aken zijn…)

Meer weten?
Vraag een oriënterend gesprek aan.

Mail: ‘Contact’