Maatwerk voor je bedrijf

Hindernissen herkennen en oplossen
Weer naar elkaar kunnen luisteren,
plannen maken EN uitvoeren!
Samen voor de kar.
Van conflict naar verbinding

Welke mogelijkheden zullen ontstaan?
Hoe zal de organisatie en de
medewerkers
hierop reageren? Hoe is dat voor jou?

Naar elkaar luisteren? Hoe doe je dat?
Is er vertrouwen, veiligheid en respect?

Wordt er transparant gecommuniceerd?
Is er weerstand? Waar zit die?
Wordt dat wat er speelt uitgesproken?
Feedback: durf jij naar jezelf te kijken?
Wat gaat er goed? Wat kan er beter?

Respect voor:
Elkaars verschillende belevingen en zienswijzen
’t aanpassingsvermogen van individu
’t aanpassingsvermogen van de organisatie

Direct en Oplossingsgericht:
Persoonlijke doelen / Gezamenlijke doelen
Ruimte en vertrouwen aan de ander geven
Tot je recht komen binnen de organisatie

Reële doelen binnen een reëel tijdspad.
(Keulen en Aken zijn…)

Meer weten?
Vraag een oriënterend gesprek aan.

Mail: ‘Contact’