MaatWerk

Je relatie of je team op één lijn krijgen
Hindernissen uit de weg ruimen

Weer naar elkaar kunnen luisteren, plannen maken
EN uitvoeren! Neuzen één kant op / Samen voor de kar.
Van conflict naar verbinding

Hoe zou het zijn als datgene wat jou of jullie bezighoudt,
geen rol meer speelt?
Wat zal je dan ervaren? Hoe zal jij je dan voelen?

Zullen anderen iets aan je opmerken?

Welke mogelijkheden zullen ontstaan als datgene wat de
organisatie bezighoudt, geen rol meer speelt?
Hoe zal de organisatie en de
medewerkers hierop reageren?
Wat zou hiervan het gevolg kunnen zijn?

Communicatie in een conflict-situatie
Naar elkaar luisteren? Hoe doe je dat?

Wat kan daarbij in de weg staan?
Veiligheid en Respect.
Is er genoeg vertrouwen? Waarderen we elkaar genoeg?
Transparante communicatie? Is er weerstand?
Wordt dat wat er speelt uitgesproken?
Durf jij daarin naar jezelf te kijken? Wat doe je met feedback?
Wat gaat er goed? Wat kan er beter?

Respect
– Voor van elkaar verschillende zienswijzen
– T.a.v. ’t aanpassingsvermogen van individuen of de organisatie

Direct en Oplossingsgericht:
Persoonlijke doelen / Gezamenlijke doelen
Ruimte en vertrouwen aan de ander geven
Tot je recht komen binnen jullie relatie / binnen de organisatie

Reële doelen binnen een reëel tijdspad. (Keulen en Aken zijn…)

Hoe doe je dat? 
Lees de pagina ‘Mindfulness Waarvoor’ zorgvuldig!