Mindful-Coaching

Mindful-Coaching verbindt hoofd hart en lijf

Hoe voel ‘IK’ me nu? Vraag jij jezelf dat wel eens?
En? Bevalt het antwoord je?
Chronische stress wordt vaak niet herkend, het is
zo gewoon geworden dat het niet meer opvalt…
Totdat je (bijna) met je rug tegen de muur staat… Wat dan?

Van Fysiotherapeut naar Mindful-Coach:
Als Fysiotherapeut zag ik veel mensen die letterlijk vastliepen, niet meer
‘in beweging’ konden komen… Dit geeft verstijving, bewegingsbeperking en
uiteindelijk (chronische) pijn. ‘Losmaken’ gaf niet altijd blijvend resultaat.
Door mijn ervaring en de opleidingen die ik daarnaast deed, heb ik verder
leren kijken. Ik ben de ‘hele mens’ gaan betrekken in mijn benadering.

Bij een Mindful-Coaching-Traject werk je samen met mij aan:
A. Met je verstand ‘en’ je gevoel, kijken naar: wat is er aan de hand?
B. Duidelijk maken van ’t probleem, de uitdaging of wat jij wilt leren.
C. In hoeverre veroorzaakt je ‘denken’ over dit probleem stress?
D. Leren zien hoe het makkelijker kan.
E. Kijken welke aspecten er binnen/buiten jouw verandervermogen liggen.