Partners / Samenwerking

Fysiotherapie Klaver & Zwemmer       :  fysio-niedorp.nl
Roos Klaver Diëtist                                roosklaverdietist.nl
Academie voor Open Bewustzijn        :  openbewustzijn.nl/
Eline Sluys Coaching                             :  elinesluyscoaching.nl/

 

NTI NLP Limmen                                   :   https://www.ntinlp.nl/index.php

NTI NLP Gilde is platform voor trainers, coaches of systemisch begeleiders,
die bij NTI NLP opleidingen tot NLP Trainer, NLP Coach of Systemisch Opsteller
hebben gevolgd.
Het gilde biedt leden mogelijkheden tot voortdurende professionalisering:
via masterclasses en gildedagen met interessante sprekers en thema’s,
kunnen zij hun expertise verder verbreden en verdiepen.
Leden onderschrijven de ethische code van het Gilde

https://www.ntinlp.nl/index.php