Familie Opstellingen (Systemisch Werk)

Opstellingen kunnen je helpen om de tot dan toe verborgen
verbanden te zien. Pas als deze zichtbaar 
zijn, kan je nieuwe
mogelijke wegen vinden om je je los te 
maken uit onbewuste
verstrikkingen van je verleden.

Sinds 2010 ben ik als representant betrokken bij
familieopstellingen. Vanaf die tijd deed ik zelf regelmatig
een opstelling, werk zo aan mijn eigen ontwikkeling en
bewustzijns-groei.
Sinds 2017 neem ik deel aan de opleiding:
‘Familieopstellingen – Systemisch Werk’,
bij NTI-NLP in Limmen    https://www.ntinlp.nl 

Medio 2019 rond ik de opleiding 
‘Opsteller’, af.

Familieopstellingen (Systemisch werk) is een methode, die
met weinig 
woorden laat zien, wat de onbewuste oorzaak
achter
je huidige gedrag of onvermogen om in beweging te
komen kan zijn.
Ook laat het jou op de snelst denkbare manier inzien welke rol
of positie je in jouw huidige gezin,  je 
familie van herkomst of
in de maatschappij onbewust innam en inneemt.

Er zijn 3 Systemische ‘wetten’:
1. De wet van verbinding: iedereen in de familie (Systeem)
hoort erbij. Iedereen heeft recht om er te zijn. 
2. De wet van de volgorde: iedereen heeft zijn/haar plek in de
ordening van het systeem. Deze plek wordt onbewust ingenomen
ten behoeve van het evenwicht in het systeem.

3. De wet van balans in geven en nemen: als er een balans is
tussen geven en nemen blijft de energie in de relatie/familie
stromen. Wanneer de ene b.v. teveel geeft onstaat er een
disbalans in het familie-systeem…

Als op de een of andere manier niet wordt ‘voldaan’, aan deze
wetten, ontstaat er een (onbewuste) spanning in het familie-
systeem en in de betrokkenen zelf. Omdat deze spanning
buiten ons bewustzijn ligt voelen we ons ongemakkelijk maar
hebben geen idee waarom…

Deze ongemakkelijke spanning wordt ook wel onbewuste
‘verstrikking’ genoemd. Een verstrikking is in veel gevallen,
zonder dat je dit door hebt, steeds weer opnieuw bepalend
voor de keuzes en gewoontes waar je vandaag de dag nog
steeds mee worstelt… 

In de maatschappij, neem je die niet bewust gekozen rol of
positie die je van huis uit gewend bent, min of 
meer als vanzelf
weer in. 
Dit maakt dat je steeds weer in vergelijkbare situaties
of gewoontes vervalt en waaruit het je maar niet lukt om aan
te ontsnappen…